Szántó Szabolcs – Orion! Utazás a taktikai kések világába.

Magyar Kések orion cikk

Szántó Szabolcs bemutatása a hazai késes körökben csak annyira szükséges, mint a halaknak úszótanfolyamot tartani. De azért lássuk csak. Az évek alatt munkájával számos címet zsebelt be. Többek között a Késes Népi Iparművész és a Népművészet ifjú mestere címeket is megkapta. Illetve kiállításokon különböző díjakat nyert késeivel.

Ezek az elismerések nem véletlenek, olyan már-már ikonikusnak mondható kések szülőatya ő, mint a Bölény vagy a Golok.

Szántó Szabolcs nagyon jó érzékkel bánik az alapanyagokkal és a formákkal, stílusa összetéveszthetetlen a kései végig gondoltak és jól használhatók. Minden munkafolyamatot maga végez amolyan igazi kézműves mesterhez illő módon saját vállalkozásban.

Szaszának ismereteim szerint két taktikai kése kapható jelenleg szériában, de tesztünk alanya most az Orion. 

Nézzük rögtön az elnevezést.

A Görög mitológiában Orion Poszeidón tenger Isten fia, aki hatalmas termetű és erejű férfi és messze földön híres vadász volt. Aki a Titán Atlasz hét lányát ostromolta szerelmével az a bizonyos szikra azonban hiányzott, olyannyira, hogy a hölgyek inkább az égre menekültek. Ők lettek a Plejádok (magyarul a Fiastyúk) fényes csillagai. Orion amúgy tökös gyerek volt… Később Artemisznél feszítette túl a húrt rámenősségével, konfliktuskezelésként pedig a vadászat istennője egy skorpióval mérgező csípése révén végzett Orionnal. Egy másik legenda szerint a gyilkos ízeltlábút Gaia küldte, akinél Orion azzal a fogadalmával húzta ki a gyufát, miszerint le fog vadászni minden állatot a világon, így vagy úgy, Orion és a skorpió is az égboltra került, az istenek azonban annyiban kedveztek a legendás vadásznak, hogy az égbolt két ellentétes pólusába kerültek és sosem vannak egyszerre az égen.

Magyar Kések orion cikk

De ha magunk mögött hagyjuk a legendákat is elmondható, hogy az Orion az egyik legismertebb és leglátványosabb csillagkép a Déli égbolton. Az égi egyenlítőn fekszik, ezért a világ minden tájáról jól látható.

A katonai, illetve harci késekről "nagyon" röviden.

Ennek a témakörnek hatalmas irodalmi háttere van, ami nem csoda hisz a kések végig kísérik az emberiséget a történelmen. Az ember által először mesterségesen létrehozott eszközök közül az egyik legelső, az őskori kő kés volt.

Amelyek ugyan elsődlegesen kaparóeszközök voltak, de kétség sem férhet hozzá, hogy legalább csekély mértékben fegyverként is alkalmazták. Az első valóban hatékony harci késeket azonban majdnem bizonyosan rézből készítették. Később megjelentek az ókori hadviselésben széles körben használt, sokkal hatásosabb bronztőrök is. Úgy tűnik, az első vastőröket meteorok vasából készítették, ami nyersanyagforrásként drága lehetett, viszont felruházta e fegyvereket azzal a különleges nimbusszal, amely szerint az istenek küldték az égből.

Persze a vas használata ugyanakkor a bronzfegyvereknél tartósabbá és kopásállóbbá is tette ezeket. Ahogy a vas és az acél mind szélesebb körben terjedt el, úgy terjedt a tőr is.

Mire elérkezett a középkor, kiváló minőségű acéltőrök álltak a harcosok, sőt még a kereskedők rendelkezésére is, és a kés ettől az időtől vált leggyakoribbá valamennyi fegyver közül.

A hivatásos fegyverforgatók - a lovagok és a fegyvernökök - másodlagos, kiegészítő fegyverként hordták csatamezőn. Végezhettek a földre került ellenféllel, vagy megőrizhettek valamit saját harcképességükből, ha elsődleges fegyverük elveszett vagy eltörött. A csatatéren túl kereskedők, udvaroncok, hölgyek és lovagok hordtak tőrt önvédelmi fegyverként, habár a lovag ezenkívül általában még kardját is viselte.

Mivel a középkorban a tőr ilyen elterjedt fegyverré vált, se szeri, se száma nem volt változatainak. A gyakoribbak közé tartozott a rondel (rondó), a baselard és a quillon típus, az utóbbi valóságos miniatűr kard. A korai reneszánsz további, különleges feladatra szakosított tőrei közé tartozik az itáliai kardtörő tőr, a kardpenge megfogására szánt fogazattal, valamint a pattantyúsok stilettója, amely egyszerre szolgált önvédelmi és mérőeszközül, ugyanis a pengéjének a lőpor mennyiségének meghatározására szolgáló fogbeosztást dolgoztak rá. A XV. -től a XVIII. századig a tőr maradt a legnépszerűbb egyéni fegyver, bár a XVIII. század vége felé a lőfegyverek rohamos terjedése és a viszonylag csekély terjedelmű pisztolyok megjelenése kezdte kiszorítani hagyományos szerepköréből.

Magyar Kések orion cikk

A kovás, sőt még a csappantyús lőfegyverek megbízhatatlansága azonban segített a tőrnek megtartani az önvédelmi végső eszközekén betöltött szerepét. Kiegészítő fegyverként a legkorábbi zsebpisztolyok közül nem egynek a szerkezetében találtak helyet valamiféle kinyitható-kiugratható tőrnek.

A XIX. századra az ipari forradalom lehetővé tette, hogy Sheffieldben, Solingenben és másutt kialakuljanak kiemelkedő kések gyártásának központjai. Ennek következményeként tömegesen jelent meg a piacon néhány népszerű harci kés-konstrukció. Az egyik ilyen, amelyiket széles körben, sokáig használtak, különösen a brit birodalomban a Shakespeare-kés volt. A Brit indiai hadsereg egyik tisztje tervezte univerzális és vadászkésnek, de kétélű harci késként is sokan használták. A XIX. század talán legnagyobb hírnévre szert tett kése a jókora Bowie, (amely a magyarkesek berkein belül is méltán híres) és az amerikai Dél és Nyugat lakóinak kedvelt eszköze volt. Egy másik népszerű késtípus a haditengerészeti tőrből (dirk) alakult ki, ebből az eredetileg a vitorláskorszakban a másik hajóra átszálló- vagy azt lerohanó tisztek és kadétok rendszeresített fegyverekből.  A XX. század nagy világégései előtt Afrikában és Ázsiában is kifejlődtek az ottani tradicionális késtípusok. Ezek közzé tartozik a kaukázusi kindjal, a nepáli kukri (amelyet a Gurkha katonák rendszeresített fegyvereként ismert meg a világ) a perzsiai pesh-kabz, a malájföldi golok és kris az arábiai jambiya, az indiai katar és a Japán tanto és hamidasi. Ezek egy része kimagasló használhatóságuk okán ma is használatosak.

Magyar Kések orion cikk

Az első világháború lövészárkaiban vívott ütközetei során a puska vagy az puskára tűzött szurony a hely szűke és a baráti tűz komoly veszélye miatt csaknem használhatatlan eszközzé váltak, így a boxerek, ólmosbotok, gyalogsági ásók és késekkel vívott kézitusa vált a fő harcászati harcmodorrá az árkokban.

A németeket kifejezetten erre tervezett rohamkésekkel - az angol elnevezésben „trench knife” az-az lövészárokkés - szerelték fel, sőt sok katona saját pénzén vásárolt ilyet. A fegyverek általában a Mauser puska szuronyának rövid változataira emlékeztettek. A Brit katonák a had ellátás hivatalos rendszerében nem kaptak rohamkést, de vásárlással könnyen beszerezhettek több igen hatékony hideg fegyvert is pl. Shekaspeare vagy a jellegzetes rövid Cled-et

Az amerikai katonákat kétféle fő rohamkés típussal szereltek fel. Az ár szerű (lyukasztókés) pengéjű modell 1917-el, (kétélű verziója az M1918-as) valamint az M1 trace knife-fal. Mindkettő boxerré alakított kézvédővel készült.

Magyar Kések orion cikk

A második világháború kezdetekor majdnem minden hadviselő fél még rendszerben tartotta az első világháborús harci késeit, vagy azok kissé módosított változatait. A német gyalogos katonák például továbbra is olyan Kampfmessert használtak, amelyek kísértetiesen hasonlítottak az első világháborúban alkalmazottakra. Régi szokás felújítva a német és az olasz katonák, sőt egyes állami tisztviselők számára, hogy ismét dísztőrt rendszeresítettek (ezek voltak a híres-hírhedt SS tőrök). A németek által megszállt országokban az ellenállási mozgalmak tagjai gyakran használtak helyben elállított harci késeket. A szövetséges haderőknek a harci kések elképesztően széles választéka állt a rendelkezésére, aminek a legfőbb oka az ekkor már teljesen specializálódott katonai egységek létrejötte volt. A Brit SAS vagy az Amerikai Ranger és egyéb különleges harci alakulatok tagjai más-más harci kés változatokkal voltak ellátva. Az ez idő tájt használatos harci kések számára jellemző, hogy arról külön szakirodalmai munkák is foglalkoznak. A sort minden bizonnyal Golok, Kukri, különböző machetek nyitják és a Ka-Bar kés zárja. Ezen kések még napjainkban is szolgálatban vannak. A világ más részei sem pihentek. A varsói szerződés több tagállama is kifejlesztette a maga jó minőségű harci kését. A Szovjetek többféle késsel is ellátták légideszant és különleges Spetcnaz alakulataikat, amelyek közül talán külön figyelmet érdemel az úgynevezett Ballistic Knife az-az ballisztikus kés, amely erős rúgó segítségével képes a kés pengéjét a markolatból kilőni. De az általános felszerelés részét képezte az AK fegyvercsalád valamelyik változatára felerősíthető szuronyként használható több funkciós harci kés is. A Csehek az ejtőernyőseik számára alkottak meg több kiválóan használható késtípust, de más csapatoknak is kifejlesztettek rohamkést, ahogyan a Kelet németek és a Lengyelek is.

A NATO államokban alkalmazott egyik leg érdekesebb, leghatásosabb és költséghatékonyabb rohamkés a GLOCK féle, amelyet a híres pisztolygyártó osztrák cég gyárt. 

A világ más tájain a harci kések gyakran őriznek helyi hagyományokat. Kolumbiában például a különleges hadviselési erők katonáinak jellegzetes görbe pengéjű kést használnak, amelynek formája a hagyományos banánvágó kés formáját őrzi. Ázsiában Kína a hadi és a rendőri kések széles választékát rendszeresítette.

Hazánknak - ennek az írásnak az elkészültekor - nincs általánosan rendszeresített harci kése, csupán AK fegyvercsalád aktuálisan használt tagjához rendszeresített katonai kés és a saját beszerzés lehetősége adott. 

Napjainkban igen nagy késgyártó cégek a Gerber, a SOG, Cold Steel vagy a Kershaw is foglalkozik harci kések előállításával, de itt kell említést tenni, hogy a huszadik század második felétől a harci kések kifejezés alatt nem csak a rögzített pengés késeket kell érteni. A behajtható pengéjű zsebkések kompaktságukkal és modern formájukkal betörtek a harci kések piacára mind a katonai mind az egyéb rendfenntartó alakulatoknál.

Magyar Kések orion cikk

Elmondhatjuk, hogy a harci kések az emberiség egyik legrégebben használt eszközei, hogy kialakításukban, méretükben az adott földrajzi hely, az uralkodó növényzet vagy egyéb célok is szerepet játszottak. Mindig a harcosok „oldalán lógott” és ha tippelnem kellene, bármit is hoz a jövő, mindig is ott lesz.

Szántó Szabolcs - Orion kés 

Magyar Kések orion cikk

  • Pengehossz: 120 mm                        
  • Pengevastagság: 5 mm
  • Pengeanyag: Sleipner
  • Acél keménysége: 59 hrc
  • Éltípus: Egyenes élszalaggal
  • Markolatanyag: Választható (lásd egyedi kések)
  • Felhasználási terület: Katonai

„Az Orion egy kőkemény katonai kés, taktikai feladatokra teremtve. Mind a kialakítás, mind az anyagfelhasználás terén a megbízhatóság, tartósság, kis karbantartási igény volt előtérbe helyezve. A penge formája sokoldalú felhasználást engedélyez, és rendkívül nagy masszivitással rendelkezik. Ez a nagyfokú masszivitás az egész késre jellemző. A választható acélok esetén a fő szempont az éltartás és rozsdamentesség. (D2, N690) Minden itt használt acélfelület szemcseszórt. Csökkentve a penge megvillanásának esélyét. Markolatok terén szintén a tartósság volt a fő szempont. Erre a késre csak szintetikus anyagokat (G10) ajánlok. Ez azért is fontos, mert a kés kydex tokkal készül tekintve a javasolt felhasználási területét. A markolat végén helyet kap egy törővég is, taktikai feladatokra tervezve. Leélezésnek elsősorban az egyenes élszalagos megoldást javaslom, mert ez az éltípus otthoni körülmények között is viszonylag egyszerűen élezhető.”

Ez olvasható a magyarkések weboldalán, és korrekt is ez a leírás, ámbár kissé kevés, hiszen egy alaposabb bemutatáshoz minimum egy teljes értékű videó vagy cikk kell!

És akkor egy huszáros vágással rátérünk cikkünk főszereplőjének bemutatására!

Kezdjük a tokkal, ami a kés felhasználási köréhez igazodva kydex. Fekete. mint esetünkben vagy zöld. A tok oldal lapjai egymáshoz lyukas szegecsekkel vannak rögzítve. A tok alsó részén apró furat található, ami az esetlegesen a tokba kerülő víz kifolyhat. A kés a tokba szilárdan rögzül, jól halható és érezhető, amikor a helyére kerül és így akár tokkal felfelé is viselhető ruházaton vagy a hátizsák pántjain. Fix rögzítő elemmel nem rendelkezik, bár Szasza kérésre ilyet is készíttet. Ezért paracordal lett a rögzítés megoldva. Röviden szólva a tok masszív és praktikus, jobb oldalán diszkrét jelöléssel.

A kés 5 mm vastag acélból készült full tang kivitelű és törővéggel is rendelkezik, hogy pontosan milyen acélokból arról kicsit később. Időzzünk el egy pillanatra ennél az 5 mm-es acél vastagságnál. Véleményem szerint a 4 mm-es pengeanyag a legideálisabb egy mindenes vagy túra esetleg vadászkéseknél. A 6 mm vastagság az igazán „romboló” feladatokra szánt fenegyerek kések átlagos vastagsága.

Elmondhatjuk tehát, hogy az Orion a maga 5 milliméterével benne van a robusztus kategóriában, de még a tömege és mérete miatt ügyesen forgatható és hosszú távon (mondjuk egy katonai bevetés alkalmával sem jelent feleslegesen nagy tömeget.) És persze egy élő erő elleni használat során az ideális tömeg a „jól forgathatóság” fontos szempont. És igen, az Orionnak nagyon jó az egyensúlya.

Magyar Kések orion cikk

Élezése egyenes leélezés élszalaggal, hogy könnyen újra élezhető legyen. A penge formája engem egy módosított drop point formára emlékeztet, amelyet Szántó Szabolcs úgy alakított ki, olyan lemunkálásokat alkalmazva, hogy fokozza a szúróképességet, viszont a penge robusztussága a lehető legnagyobb mértékben megmaradjon. Egyébként ez a forma általánosnak mondható már a régebbi katonai késeknél is.

A késhez használt acélokról is elmondható, hogy Szabolcs nem fukarkodik a lehetőségekkel. Az Orion elérhető D2, N690 és Sleipner acélokból. A rozsdamentes anyagok szemcseszórtak vagy szálra csiszoltak annak érdekében, hogy ne csillanjanak meg olyan egyszerűen a nap vagy lámpafényben. Ez egy katonai késnél elvárás egy túlélő késnél viszont hátrány. De hát a kések világa már csak ilyen.

A képeken látható példány Sleipner acélból készült, ami ugyebár nem teljesen rozsdamentes acél, de pont ezért lehet a felületét savazással barnítani. Amely bevonat, ha megsérül (Bár tapasztalatom szerint a felület kezelés igen jól bírja, kapott már nálam hideget-meleget és néhány alig látható halvány karcoláson kívül semmi baja.) csak újabb savazással javítható, de hát Rambo vagy épp Bruce Willis arcán is jól áll néhány karcolás egy-egy bevetés után.

Amúgy pont ez az egyik előnye annak, ha az ember egy komoly Magyar gyártó palettájából választ kést. Sok paramétert maga választhat, és ha probléma adódna akár helytelen használatból fakadóan is egy hazai gyártó - köztük Szasza is - bizonyos keretek és feltételek mellett tud segíteni. (Élez, barnít, ragaszt kalapál, ha kell)

Az Orion markolata G10, ami egy harci kés esetében teljesen általánosnak és kívánatosnak tekinthető. Esetünkben egy fekete fíber réteg is található a penge és a markolatpanel között, ez még inkább a kés feltűnés mentességét szolgálja, de egyben komolyságot is ad a tesztalanyunknak. A markolatpanelek ragasztva vannak az acélra és oldalanként 2 db imbusz csavarral is rögzítve vannak. Persze ezeket a csavarokat oldani nem lehet és alattuk nincs semmi féle rejtett rekesz vagy tároló. De harcias amolyan gépies stílust adnak a késnek, ami szerintem igen tetszetős. A markolat fogásra kialakított része 115 mm hosszú, legszélesebb pontján kb. 20 mm. Igen jól illik a tenyérbe, de ez egy Szántó Szabolcs kés, ezen nem is kell csodálkozni. Az Orion markolatának kialakítása konkrétan a mutató újnak szánt kimunkálás a kés irányíthatóságának fokozása érdekében történt.

Magyar Kések orion cikk

A markolatpanel felülete enyhén aszimmetrikusan bordázott, aminek köszönhetően a kés nem csúszik ki az ember kezéből még kesztyű viselése esetén sem. Egy katonánál bizony gyakran előfordul a kesztyűs használat.  A kés markolatának végén egy 4 mm hosszú törővég is található, amivel brutálisakat lehet csapni, (Jó magam egy kisebb szeget vertem be vele egyszer egy raklapba.) A markolaton zsinórfurat is található, amely ezen a késen pont elég távol van az ember kis újától vagy fogás váltás esetén a mutató újától, hogy ne legyen zavaró használat közben. Ha meg egy extrém helyzetben a kést lándzsa hegy módjára egy bot végére kell erősíteni akkor a zsinórfurat jó szolgálatot tehet.

Összegzésként:

Magyar Kések orion cikk

Nem tudom Szasza volt e katona és azért érzett rá ennyire a katonai késekre (vagy csak simán egy zseniális késkészítő). Azt sem tudom, hogy az aktív katonák vásárolnak e egyedi harci késeket. Ám egy dologban biztos vagyok, ha hozzá akarnak jutni egy kivételes minőségű Magyar kéz formázta katonai késhez azt az Orion beszerzésével megtehetik.

Gyöngyösi István írása.

Sziasztok

Magyar Kések